۹ جزء کلیدی بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال امروزه جزء جدایی‌ناپذیر هر کسب‌وکار و استارتاپی است. هزینه کمتر، هدفمند بودن و مقیاس‌پذیری و امکان تحلیل داده‌ها، تنها برخی از مزیت‌های بازاریابی دیجیتال نسبت به بازاریابی…

۴ اصل طوفان فکری

طوفان فکری (brainstorming) یک تکنیک گردهمایی است که از طریق آن گروهی می‌کوشند با انباشتن تمام ایده‌هایی که اعضا در لحظه ارائه می‌دهند، راه حلی برای یک مسئله خاص بیابند. در این قسمت از…